Voorwaarden dansers wedstrijdteams

Zoals elk seizoen gaan we ook dit jaar weer keihard aan de slag met de wedstrijdteams zodat we nog sterker op de wedstrijden zullen verschijnen.
Het is belangrijk dat we met elkaar duidelijke afspraken maken over wat het betekent als je ja zegt tegen deelname aan een wedstrijdteam. We vatten eerst de belangrijkste voorwaarden kort samen, en geven daarna nog een verdere toelichting.

Tenminste 1,
maar bij voorkeur meerdere andere trainingen volgen
Naast de training(en) van je selectieteam volg je tenminste één andere les bij Boogie Down, waarmee je je als danser ontwikkelt. Wij adviseren onbeperkt lessen te volgen en dit wordt meegenomen in de selectieprocedure voor de teams.

Boogie Down bepaalt de indeling
Boogie Down bepaalt in welk wedstrijdteam je wordt geplaatst en wie aan welke wedstrijden deelneemt (soms kunnen niet alle teamleden deelnemen). Ook zijn tussentijdse teamwijzigingen mogelijk. Onze keuzes daarin worden mede bepaald door: danskwaliteiten, inzet en motivatie, leeftijd, lengte en de samenstelling van de groep.

Je bent er!
School, werk, feestjes of andere activiteiten mogen geen beperking zijn voor deelname aan teamtrainingen en/of wedstrijden. Is er toch een urgente(!) reden om je af te melden, doe dit dan voor een training 1 week van tevoren, voor een wedstrijd tenminste 3 weken van tevoren. Ben je zonder toestemming afwezig, dan wordt je hier op aangesproken. Bij meerdere malen verzuim zul je, hoe jammer ook, het team moeten verlaten. Uitzonderingen zijn uiteraard overmachtssituaties.

Teamspirit
Een team wordt niet alleen goed door hard te trainen, maar ook door een positieve instelling en door elkaar te motiveren. Draag daar je steentje aan bij en zorg ervoor dat je met elkaar beter wordt en plezier hebt. Onenigheid tussen teamleden (en ouders) mogen onder geen beding een negatieve invloed hebben op het team. Los dingen met elkaar op als dat nodig is.
Waarom deze voorwaarden?

Wij weten uit ervaring dat het erg belangrijk is om te zorgen dat iedereen er voor 100% voor wilt gaan in een team en alle neuzen dezelfde kant op wijzen. Zodra dit niet zo is, dan lijdt het hele team hieronder en dat is niet fair tegenover je teamgenoten. Om zeker te zijn dat alle leden van een team maximaal gemotiveerd zijn, moet je akkoord gaan met deze voorwaarden, zodat er geen onduidelijkheid meer kan ontstaan.

Wat betekent dit?
Het akkoord gaan met deze voorwaarden betekent dat wij van je verwachten dat je te aller tijden, het gehele seizoen deze voorwaarden nakomt. Bij het niet nakomen van de voorwaarden loop je het risco uit het team gezet worden. Dit klinkt wellicht streng, maar zo is het.

Wees eerlijk
Wees eerlijk tegenover ons, je team en met name jezelf! Het graag willen dansen in een selectieteam is één. Maar, als je vooraf al weet dat je niet volledig kan voldoen aan de voorwaarden, dan is het niet eerlijk tegenover de anderen om toch in het team te gaan. Sla dan een jaartje over en voorkom problemen.

Inschrijving
Als je in een wedstrijdteam wilt dansen betekent dit dat je prestatiegericht bent. Voor ons betekent dit dat wij willen zien dat je je wilt verbeteren als danser. Naast de training(en) van je wedstrijdteam verplichten we je dus minimaal 1 andere les te volgen, maar raden we je sterk aan meerdere lessen te volgen waarmee je je als danser ontwikkelt. Denk hierbij aan verschillende stijlen maar ook aan verschillende docenten. Doe ook eens een blok mee met een stijl die je helemaal niet ligt, om ook hier de basis van te leren. Dit komt jou als danser, en je team ten goede!

Kleding
Bij sport hoort ook kleding. Bij (wedstrijd)dansen is dat niet anders. De coaches van de teams overleggen met hun teams en met de dansschool welke kleding er gekozen wordt voor de wedstrijden. Wij trachten dit bedrag op maximaal €.100,- per seizoen te houden. Hou hier dus rekening mee. Betaling geschiedt via factuur of incasso.

De training voorafgaand aan de wedstrijd ben je verplicht aanwezig te zijn!!

Wedstrijden
Wedstrijd-fee’s en entrees liggen bij normale wedstrijden tussen de €.10,- en €.17,50,-. Hou hier rekening mee, want deze moet je zelf betalen. Ga er vanuit dat dit ongeveer 8 a 10x per jaar is.

EK/WK
Boogie Down doet mee op internationaal niveau. Dit resulteert in kwalificaties voor het EK en WK. Natuurlijk willen we hier graag aan mee doen. Echter, dit is prijzig. Vervoer en overnachting zijn dingen die geregeld moeten worden.
Voor teams geldt dat we als we een kwalificatie binnen hebben, hier ook aan mee doen. Hou hier dus rekening mee want je team rekent op je! De enige reden om niet mee te doen is als de dansschool zelf bepaald, dus Michiel, Ivana en de coaches, om niet deel te nemen. In alle andere gevallen doen we gewoon mee.

Als je gekozen wordt voor een selectieteam teken je voor deze regels. Bij het niet volgen van de voorwaarden loop je het risico uit het team gezet te worden.

Ik ben akkoord met bovenstaande voorwaarden en teken voor naleving hiervan:

Datum:

Naam:

Handtekening: